Etiket «islam tarihi özet»

İSLAM TARİHİ SORULARLA ÜNİTE ÖZETLERİ ÜNİTE 1 İslam’da yöneticiyi belirleme noktasında nasların bir hükmü ve yönlendirmesi yoktur. Halife tayinindeki tecrübeler Belirleme Vasiyet Şura Görevi üstlenme Veliaht tayin etme Görevi üstlenme ile velihat tayin etme arasındaki fark: meşru halifeye biat etmeyip isyanla ele geçirme. Ebu Bekir’in halife olarak belirlendiği yer: Benû Sâide Sakîfesi (Gölgeliği) Toplantıyı ensar …