Etiket «ırak savaşı karşıtı kampanya»

AÖF Ders notları-Batıda ve Türkiye’de barış harekatının tarihçesi

BATI’DAKİ BARIŞ HAREKETİNİN TARİHÇESİ Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı Savaş, devletler için siyasi rakipleri yok etmek ve şiddeti tekelleştirmek için tarihsel olarak en önemli yöntem olmuştur .Modern ulus devletlerin oluşumundan sonra da savaş, belirleyici önemini korumuştur. Savaşlar modern ulus devletin oluşumunda büyük bir rol oynasa da siyasi otorite gücünü sadece şiddetten değil, aynı zamanda kurduğu meşruiyet …