Etiket «illiyet nedir»

Ceza Hukuku: Suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret olduğunu ,hangi eylem ve davranışların suç olduğunu , bu eylem ve davranışlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallardır. Ceza: Suç işleyen kişiye uygulanan yaptırımdır. Suç: Kanunun ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu fiilerdir. Suç unsurları: Bir fiilin suç sayılabilmesi için gerekli unsurlardır. Bunlar hukuka aykırılık, kanuni unsurlar , …