iletişim sosyolojisi;

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İletişim, sadece dilin veya sözün kullanımıyla gerçekleşir. İnsanlar her zaman iletişim etkinliğinde gönüllü olarak yer almazlar. İletişim hem bir olgu hem de insanların edimleri veya etkinlikleridir. Dil ya da söz kullanılmaksızın; beden, renk ve sembollerin kullanıldığı iletişim türü sözsüz iletişimdir. Facebook’a metin veya video yüklemek iradi olarak gerçekleştirilen …