iktisat püf notları;

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ İKTİSAT TEORİSİ PÜF NOKTALARI **Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. *İktisadın çalışma alanı : – İktisadi olaylar ( hareket olacak) : üretim,tüketim,alış veriş, ticaret,bölüşüm,borçlanma v.b. -İktisadi miktarlar (neden ortaya çıkmış? ) : büyüklük,küçüklük,etkileyen nedenler -İktisadi organizasyonlar : Kurum …