iktisat mülakat ve kavramları;

Ürün yasam eğrisi Yeni bir ürünün pazardaki asamalarını tanımlar. Bu asamalar; giriş, büyüme, olgunluk ve düşüşten oluşur ve her aşamada ayrı ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çabaları uygulanır. Üretilen ürünün izlediği hayat seyri. Giriş, büyüme, zirve, azalma ve silinme şeklinde bölümlenir. Ürün piyasaya girişi sürecinde kar elde edemez, içinde bulunulan sektöre göre yeni bir ürün ise rekabet düşük olacak …