iktisat mülakat kavramları;

-Piyasa başarısızlığının nedenleri nelerdir, -Talebin Fiyat ve Gelir esnekliği nedir, -Talebin fiyat esnekliğinin belirleyicileri nelerdir, -Piyasa mekanizmasına müdahale yolları, -Tarife ve kota arasındaki temel fark nedir, -Azalan marjinal fayda ne demektir, -Farksızlık eğrilerinin özellikleri, -Tipik olmayan farksızlık eğrilerinin özellikleri nelerdir, – Giffen mal ne demektir, -Azalan verimler kanunu, -Üretimin 3 bölgesinin özellikleri, -Eş ürün eğrilerinin özellikleri, -Tam rekabetin özellikleri, -Örümcek …