iktisadi akımlar nelerdir;

Merkantalist Görüş: 15.yüzyılda ortaya çıkmıştır. En önemli ekonomik faaliyet konuları denizcilik ve dış ticarettir. Ulusçu bir yaklaşım ve ulus devletlerinin kurulmasında etkisi olmuştur. Temel düşünce toplumun zenginliğidir ve zenginlik altın ve gümüşle ölçülür. Dış ticaret gelişmesi için milli ekonomiler geliştirilmiştir. Bütçe hakkı ile ilgili ilk adımlar bu dönemde atılmıştır. İlk defa devlet müdahalesi bu dönemde …