ibra anlamı;

İBRA: Alacaklı ve borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile alacaklının hakkından vazgeçmesi, borçluyu edimini yerine getirmeden borcundan kurtarmasıdır. İbra aslında tek taraflı bir vazgeçme değil, iki taraflı bir hukuksal işlemdir. Yani, borçlunun kabulü ile meydana gelir. İbra bir tasarruf işlemidir ve borçlu bakımından bir kazandırıcı işlem teşkil eder. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları