huzur evi;

Erdemli Mal ve Hizmetler: Ya doğrudan bedelsiz olarak topluma sunulan ve finansmanı vergilerle sağlanan ya da piyasa fiyatının altında pazarlanmak suretiyle topluma sunulan ve kişi veya kişi gruplarının sahip oldukları ekonomik durumun iyileştirilmesi amacını güden mal ve hizmetlerdir. Huzur evi, kamu sağlık hizmetleri erdemli mal ve hizmetlere örnek olarak gösterilebilir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları