hukukun uygulanması ders notları;

ÜNİTE:1   (Kurallar,Devlet ve Hukuk)            HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI _Kurallar, belli durumlarda ne yapılması veya yapılmaması gerektiğini söyler.Toplumsal yaşam belli kurallara muhatap olmak anlamına gelir. _Teroik akıl : aklın, nesne-olgu hakkında neye inanılması gerektiğiyle yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü. _Pratik akıl : aklın eylemle ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. _Normatif ahlak : uyulması gereken davranış kurallarına işaret …