hukuk terimleri;

1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge 2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir 3 ) ARİYET : Ödünç; …

HUKUK MÜLAKAT SORULARI VE HUKUK TERİMLERİ Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Nelerdir? 1- Soru: Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başba-kan veya Bakanlardan bilgi istemektir. Soru önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanabilir ve danışma niteliğinde konuları içermez. 2- Genel görüşme: Toplum ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. …