Etiket «harç nedir»

Kamu Gelirleri: Vergi: Herkes mali gücüne göre devlete vergi ödemekle yükümlüdür. Harçlar: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet karşılığı aldığı ücrettir. Harç hizmetlerini noter , adliye , tapu hizmetleri yapar. Resim: Kamu kurumlarının belirli bir işi yapmaya yetki vermesi karşılığında aldığı ücrettir. Şerefiye: Devlet veya Belediyelerin bayındırlık hizmetlerinden dolayı gayrimenkul sahiplerinden aldığı ücrettir. Parafiskal gelir: …