gensoru nedir;

TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI: Soru: Milletvekillerinin, başbakan veya bakana, bilgi almak amacıyla soru sormalarıdır. İki türü vardır: Sözlü soru ve yazılı soru. Her ikisi de yazılı önerge ile sorulmakla birlikte, sözlü sorular başbakan veya ilgili bakan tarafından meclis kürsüsünden sözlü olarak cevaplandırılırken, yazılı sorulara verilen cevap ise Tutanak Dergisi’nde yayımlanacaktır Genel Görüşme: Toplumu …