genel geçici mizan nedir;

MİZAN: Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen hesapların, defteri kebire ve yardımcı defterlere, matematiksel olarak, doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgelerdir. Mizanlar düzenlenme zamanlarına göre 3’e ayrılır: AYLIK MİZAN: Her ayın sonunda düzenlenen mizanlardır. Aylık mizanlar, düzenlendikleri ayın adı ile anılır. Örnek: Şubat ayı mizanı gibi. GENEL GEÇİCİ MİZAN: Aralık ayı sonunda envanter işlemleri …

Mizan nedir? Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar. Mizan çeşitleri 3 türlüdür. Bunlar aylık mizan, genel geçici mizan ve …