gelir servet vergileri;

VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI: Vergiler konularına, mükelleflerin şahsi durumlarına, tarife şekline ve yansıma durumuna göre sınıflandırılır. Dolaylı-Dolaysız Vergiler; Dolaysız vergiler gelir ve servet üzerinden alınır. Yansıtılamaz(Gelir Vergisi,Kurumlar Vergisi,Emlak Vergisi, VİV, MTV). Kanuni ve fiili mükellefleri aynı kişilerdir. Mali anestezi etkisi yoktur ve vergi tazyiki yüksek vergilerdir. Dolaylı vergiler, giderler üzerinden alınır ve kolay yansıtılabilir(KDV). Kanuni ve fiili …