fonksiyon gaspı ne demektir;

FONKSİYON GASPI (GÖREV GASPI): İdari makamların hiçbir biçimde yürütmenin görev alanına girmeyen, yasama yada yargı organlarının görev alanına giren bir konuda kendilerini görevli sayarak karar almalarına denir. Görev gaspı nedeniyle alınmış bir idari karar yok hükmündedir. Örneğin muhtarın bir çiftin boşanmasına karar vermesi İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları