finansal piyasalar nedir;

FİNANSAL ARACILIK VE FİNANSAL DÜZENLEME FİNANSAL ARACILAR: Finansal piyasaların temel fonksiyonu olan fon transferi sürecinde, fonların tasarrufçulardan yatı­rımcılara aktarımı doğrudan (aracı kullanmaksızın) ve dolaylı finansman (aracı kullanılarak) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Mevduat bankalarına yatırılan mevduatın, kredi olarak kullandırılması, dolaylı finansman için bir örnektir. BANKALAR >         Mevduat Bankaları: Esas olarak kendi nam ve hesabına mevduat …

Finansal Piyasalar: >Organize ve Organize olmamış Piyasalar; •Organize Finansal Piyasalar: Alıcı ve satıcıları resmi olarak belirlenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan piyasalardır. (Örnek: İnterbank Para Piyasası, TCMB bankalar arası döviz piyasası, IMKB Tahvil ve Bono Piya­sası, IMKB Hisse …