fazla çalışma türleri;

İŞ İLİŞKİSİNİN ZAMAN BAKIMINDAN DÜZENLENMESİ Çalışma Süresi İK’nda haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu hüküm nispi emredici norm niteliğindedir. Denkleştirme Süresi Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekillerde dağıtılabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, …