esneklik;

FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ: Parlamentonun hükumetin hangi durumlarda müdahelesinin zorunlu olduğunu belirtip alınacak önlemlerin türü ve oranını hükumetin takdirine bıraktığı yöntemdir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Çapraz Talep Esnekliği: bir malın fiyatındaki yüzde değişimin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişime olan ilişkin ölçüttür ve a malındaki bir fiyatın yüzde değişiminin b malı fiyatındaki yüzde değişime göre oranını temsil eder. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları