en uzun nehirler;

Dünyanın En Uzun Nehirleri İsim Uzunluk Döküldüğü Yer Nil 6650 Km Akdeniz Amazon 6400 Km Atlantik Okyanusu Mississippi – Missouri 6270 Km Meksika Körfezi Ob – Irtysh 5570 Km Ob Körfezi Yenisei – Angara – Selenga 5550 Km Karadeniz Yellow (Huang He) 5464 Km Bohai Denizi Amur 4410 Km Hazar Denizi Kongo 4380 Km Atlantik …