emanet usulü;

KAMU HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME USULLERİ: Emanet Usulü: Bir kamu hizmetinin devlet veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından ( bizzat idarenin kendi personeliyle ) doğrudan doğruya görülmesidir. Örneğin; belediyenin kendi personeliyle yaptığı çöp toplama hizmeti. Ruhsat Usulü: Kamu hizmetinin idarenin vereceği tek taraflı izin ile özel kişilere gördürülmesidir. Örneğin, belediyelerin toplu taşımacılık hizmetleri, özel hastane, özel okul …