eğitim psikolojisi not;

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ÜNİTE 01: Eğitim ve Psikoloji İlişkisi: Eğitim Psikolojisi BİREYİN GELİŞİMİNDE EĞİTİM SÜRECİNİN ROLÜ Bireyler; yaşam boyunca düzenli ve sistemli bir biçimde değişmektedirler. Gelişim olarak nitelendirilen bu değişmeler ise büyüme olgunlaşma ve öğrenme süreçleri yoluyla gerçekleşmektedir. Çağdaş eğitim anlayışı, bireyin her yönden bir bütün olarak gelişimini sağlamayı hedefler. Çağdaş eğitim anlayışında, geleneksel biçimde öğretim …

Eğitim Psikolojisi Ders Notu Bireylerin yaşam boyunca düzenli ve sistemli olarak değişmesine Gelişim diyoruz bu değişimler ise büyüme , olgunlaşma ve öğrenme süreçleri diye adlandırdığımız yollarla gerçekleşmektedir. Bireyin yeteneklerinin belirlenmesinde kalıtımsal faktörler oldukça belirleyici olmakla birlikte bu potansiyelin nasıl ve ne kadar ortaya çıkacağını belirlemede ailenin , okulun ve toplumun özellikleri etkili olmaktadır. Çağdaş eğitim …