edebi akımlar tablosu;

HÜMANİZM:(İnsancılık) Bütün insanlar kardeş,din,dil,ırk farkı gözetilmez.Edebiyatta hümanizm “yeniden doğuş” anlamına gelir. Klise ve devlet baskısına karşı özgür düşüncenin tepkisi olarak çıkmıştır.Eski Yunan ve Latin edebiyatından yola çıkar.Önce İtalya,sonra İspanya,Portekiz,Fransa,İngiltere ve Almanya’da görüldü. Üslûp ve biçime çok önem vermişlerdir. Dante:Destan(İlahi Komedya),terze-rima biçiminde yazılmış.Aristo’ya bağlı. Petrarca:Şiir(türküler).Sone,balad,terze-rima. Boccacio:öykü(Dekameron)küçük hikaye türünün kurucudur. Montaigne:Deneme   KLASİSİZM:(Kuralcılık)   17.yy.Fransa’da çıktı.”1660 ekolü”.Ortaya …