DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SAVUNMA VE YASA YOLU;

I.  BÖLÜM GENEL KAVRAMLAR VE İLKELER Soruşturma “hak” kökünden türeyen “doğru olup olmadığını araştırma” anlamındaki tahkik sözcüğünün çoğuludur. kısaca, suç istinat edilen kişinin, bu suçu işleyip işlemediğinin yetkili kişilerce araştırılarak bir rapora bağlanmasıdır. Soruşturma ile ilgili yapılan diğer tanımlamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir. “Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden …