davanın görevsiz yargı yerinde açılması durumu;

DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI: Üç durum söz konusudur. 1)Açılan iptal davasına bakma yönetsel yargının görev alanı dışında ise görev ve yetki kurallarına uyularak görevsizlik kararı verilir.Örneğin idare mahkemesi yada Danıştay’da açılmış bir iptal davası adli yada askeri yargının görev alanı içine giriyorsa görevsizlik kararı verilir. 2)Açılan iptal davası yönetsel yargının görev alanı içinde kalmakla birlikte yanlış yönetsel yargı …