damping suçmu;

DAMPİNG SUÇ MUDUR? Ülkemizde ithalâtta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ayrı bir kanun31 da kabul edilmiştir. 3577 sayılı İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un (İHRÖHK) amacı32, ithalâtta haksız rekabet hallerinden damping veya sübvansiyona konu olan ithalâtın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere karar verecek bir Kurul oluşturulması ve bu …