coğrafya 12. sınıf ödevleri;

       12.SINIF ÖDEV KONULARI   Dünyadaki ilk kültür merkezleri Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir) Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler. Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları) Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan …