Etiket «çocuklarda dışa dönüklük»

Çocuklarda Kişilik Gelişimi : Kişilik kavramını iyice ifade edebilmek için şöyle bir formül ileri sürebiliriz: KİŞİLİK = Güven duygusu+ruh sağlığı (sevgi+şefkat+kararlılık+ahenkli aile ilişkile ri)+genetik+sosyal çevrenin getirdiği davranış biçimi. İşte, kişiliği oluşturan bu faktörleri çocuğuna dengeli bir şekilde verebilen bir aile, azımsanamayacak bir yol almış demektir. Bu faktörleri sırasıyla şöyle açıklayabiliriz; Güven duygusu : Çocuğun kendisine …