Etiket «çocuklarda cinsel sorunlar»

Cinsel Sorunlar ve Medya Cinsellik olgusunda dış uyarıcıların etkisi çok büyüktür. Bu dış uyarıcılardan birisi de kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle psikosos yal ergenliğe, olgunluğa ermemiş, 18 yaşın altındaki bireylerde basın yayın organlarının olumsuz etkisi çok fazladır. Uyarıcı fotoğraf ve haberlerle yüklü bir gazetenin yetişkinler üzerinde dahi etkisi olduğu düşünülürse, psi kososyal gelişme sürecini henüz yaşayan …