ceza hukukunda dava zamanaşımı nedir?;

YAPTIRIM Yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur. Yaptırım uygulanmasıyla güdülen amaçlardan birisi, bir haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini gidermektir. Diğeri ise, haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli fiili ve hukuki sonuçlar doğurmak, bu kişiye belli etkilerde bulunmaktır. Ceza hukuku yaptırımlarının asıl amacı budur. Bu amaca hizmet eden iki yaptırım türü mevcuttur  Ceza  …