cebri icra;

Bölüm 1 : Hukukun Bilgi Kaynakları –    Hukukun bilgi kaynakları ‘’mevzuat’’ , ‘’yargı kararları’’ , ve ‘’bilimsel eserler’’ diye 3e ayrılır   Mevzuat : anayasaya , khk , uluslararası ant. , tüzük , yönetmelik ve diğer düzeleyiciler   Mevzuata ulaşmanın en sağlam kaynağı resmi gazetelerdir.   Resmi gazete gün içinde ikinci sayı çıkarırsa buna ‘’mükerrer …