büro teknolojileri ders notu;

BÜRO TEKNOLOJİLERİ VİZE NOTLARI ***Bir mesleğin icrası için kurulan bürolar: Mimarlık, avukatlık, noterlik, müşavirlik, mühendislik büroları. ***Özel sektöre ait bürolar: Genel olarak kamu hizmetlerinin görüldüğü bürolardır. ( Vergi dairesi, Trafik şubesi, Nüfus dairesi ). *Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar: Vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlara ait bürolardır ( Tema vakfı, Türk eğitim …