borçlunun temerrüdünün şartları nelerdir;

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ   ŞARTLARI İfası mümkün bir borç olmalı Borç muaccel olmalı Borçluya ihtar çekilmeli. (ihtar kural olarak şekle tabi değil) Borçlunun ifadan kaçınma hakkı olmamalı. Borçlunun kusuru gerekmez!   İHTARA GEREK OLMAYAN HALLER İhtara gerek olmadığı sözleşmede belirtilmişse İfa günü açıkça belirlenmişse (belirli ve kesin vade) İfa gününü belirleme yetkisi taraflardan birine verilmişse İhtar …