borçlar hukukunda irade özerkliği nedir;

İrade özerkliği (serbestliği) ilkesi: Borç ilişkisinin tarafları (alacaklı-borçlu) hukuka, kanuna, ahlaka, kamu düzenine aykırı olmayacak şekilde kendi özgür iradeleri ile eşitlik ilkesi çerçevesinde borç ilişkisi yaratabilirler. Yani, sözleşme yapabilme, sözleşmenin tarafını seçme, sözleşme içeriğini düzenleme, sözleşme içeriğini değiştirme, sözleşmeyi feshetme, vb. (elektrik aboneliği gibi tipik sözleşmeler istisnadır) İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları