biyoloji dersi özeti;

ÜNİTE I ÜREME I.EŞEYSİZ ÜREME Eşeysiz üreme: Bölünme olgunluğuna erişen bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendine benzer yavrular meydana getirmesine denir. Eşeysiz üremenin özellikleri:  • Yavru hücre ile ata hücrenin genetik yapısının aynı olması. • Dişi ve Erkek gametler olmadan bireyin tek başına üremeyi gerçekleştirmesi A.BÖLÜNME Bölünme: Öglena eşeysiz üreme şekillerinde görülür. Öglena: Boyuna bölünerek çoğalır. …