Etiket «biyoloji çalışma soruları»

9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ ÖDEV VE ÇALIŞMA SORULARIDIR 1.Metabolizma nedir? Metabolizma olaylarına örnek veriniz. 2.Ototrof canlı nedir? Örnek veriniz. 3.Heterotrof canlı nedir? Örnek veriniz. 4.İnorganik madde nedir? 5.Organik madde nedir? 6.Bitkilerde karbonhidratların depo maddesi nedir? 7.Hayvanlarda karbonhidratların depo maddesi nedir? 8.Canlıların Temel bileşenleri nelerdir? 10.Asit nedir? 11.Baz nedir? 12.Canlıların ortak özellikleri nelerdir? 13.Hidroliz nedir? 14.Dehidrasyon nedir? …

BİYOLOJİ DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1.)Bilimsel yöntem basamakları…(Nitel-nicel gözlem,veri,hipotez,tahmin,kontrollü deney,teori,kanun tanım ve özellikleri ,örnekler…..vb.) 2.)Biyolojinin çalışma alanları (Anatomi,morfoloji,fizyoloji,histoloji,genetik,botanik,zooloji…… vb) 3.)Hangi bilim adamı hangi alanda çalışmalar yaptı? (Aristo,El Biruni,İbni Sina,Mendel,Darwin,Pastör,Linne…  …..vb) 4.)Bilim adamının özellikleri …? 5.)Canlıların ortak özellikleri(hücre,beslenme,solunum çeşitleri,büyüme gelişme,hareket,boşatım, organizasyon ….vb) 6.)İnorganik bileşiklerin tanımı,özellikleri,önemi ve gruplandırılması….vb? 7.)Organik bileşiklerin tanımı,özellikleri,önemi,gruplandırılması? 8.)Suyun özellikleri,önemi…vb? 9.)Asitlerin tanımı,genel özellikleri,asitlere …