birleşmiş milletler organlar;

BM’nin Yardımcı Organları: IMF(Uluslararası Para Fonu): ABD , Washington , 1945 WB(Dünya Bankası): ABD , Washington , 1945 FAO(Gıda ve Tarım Örgütü: İtalya , Roma , 1945 ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü): İşviçre , Cenevre , 1946 UNESCO(Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü): Fransa , Paris , 1946 UNICEF(Çocuklara Yardım Fonu): ABD , New York , 1946 WHO(Dünya Sağlık …