birincil gelir dağılımı;

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKLA MÜCADELE GELİR DAĞILIMI: Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen gelirin kişiler, gruplar yada üretim faktörleri arasındaki dağılımına gelir dağılımı denir. GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ – Kişisel gelir dağılımı – Fonksiyonel gelir dağılım – Bölgesel gelir dağılımı – Sektörel gelir dağılımı – Birincil gelir dağılımı – İkincil gelir dağılımı KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI: – …