Etiket «atatürk döneminde güzel sanatlar»

ATATÜRK DÖNEMİNDE GÜZEL SANATLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZİK Ulusal müziğin şekillendirilmesinde atılan ilk adım Cumhuriyetin ilanından hemen sonra olmuştur. İlk iş olarak 1916’da açılan Darülehan 1923’te yeniden düzenlendi. İkinci adım olarak 1 Eylül 1924’te Musiki Muallim Mektebi açıldı. Cebeci’de Şakir Ağa tarafından otel olarak inşa edilen yerde öğretime geçildi. Üçüncü adım olarak İstanbul vilayet makamına bağlı …