aralamel;

10. SINIFLAR YAZILI SORULARIDIR. Kısa Cevap /Yazılı Soruları 1.Mayozun profaz 1 evresinde meydana gelen temel olayları yazarak açıklayınız. 2.2n=4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 1 ve anafaz 2 evrelerini çizerek açıklayın. 3. Aşağıdaki kavramları açıklayınız? Tetrat: Sinapsis: Krossing over: Homolog Kromozom: 4.Hücrelerin bölünmesi için hangi şartlat gereklidir? 5.Bitki ve hayvan hücrelerindeki mitoz bölünmedeki farklılıkları yazarak açıklayınız? …