aöf tebligat hukuk kısa not;

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 5-8. ÜNİTELER Tebligattan söz edebilmek için iki unsur bulunmalıdır: Bildirme ve bu bildirmenin belgelendirilmesi. MERNIS… Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi çerçevesinde adres hareketleri düzenlenerek takip edilmektedir Tebligat yargılamadaki en temel haklardan biri olan, adil yargılama hakkının temel unsurlarından hukukî dinlenilme hakkı ile doğrudan ilgilidir. Hukukî dinlenilme hakkının üç unsuru, bilgilenme hakkı, …