aöf suç sosyolojisi ara dönem notları;

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE I SUÇ VE SAPMA TEORİLERİ Suç , insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır .Bu nedenle insanlık var olduğu sürece devam edecek bir süreç ve varlığı sürecek bir toplumsal olgudur.Suç ilk bakışta sadece polis ve mahkemeleri ilgilendiren bir olgu gibi gözükse de mikro anlamda her bir bireyi makro anlamda ise her bir toplumsal …