aöf küresel pazarlama ders notları;

Küresel Pazarlama Bahar Dönemi Final Sınavı Ders Notları PAZARLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: EKONOMİK, POLİTİK, SOSYOKÜLTÜREL VE TEKNOLOJİK ÇEVRELER. +ULUS DEVLETLERİNİN EKONOMİK POLİTİKALAR BAZINDA LİBERALLEŞMEYE BAŞLADIĞI YIL 1980+SİYASİ VE EKONOMİK AÇIDAN KÜRESELLEŞMENİN ÖÜNÜ AÇAN VE ZEMİN HAZIRLAYAN OLAY: YENİ GELİŞMİŞ PAZARLARIN ORTAYA ÇIKMASI+İNTERNETİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI YIL 1990 +NAFTAYI KURAN: AMERİKA, MEKSİKA, KANADA +İŞLETMELER BELLİ ULUSAL ALANDA GELİŞMELERE ODAKLANIYORSA YEREL PAZARLAMA +YEREL PAZARLAMA<İHRACAT<ULUSLAR …