aöf ingilizce 2;

İngilizce -2- Dersi (1-6 Ünite Gramer Bilgisi) 1.”FROM” ile sorulan soruya ”FROM” ile cevap verilir. 2.Soru kelimesi ile soran sorulara YES-NO ile cevap VERİLMEZ. 3.Yardımcı fiille başlayan sorular : Bir şeyin onaylanması için sorulurlar. Türkçedeki karşılığı ”mi, midir?” ekiyle biten soruların karşılığıdır. Am,İs,Are gibi yardımcı fiil soru cümlesinin başındayken yanıt Yes, veya NO olur. 4.Your …