aöf infaz hukuku;

İNFAZ HUKUKU ÜNİTE 1: İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL ESASLARI: İnfaz ve İnfaz Hukuku Kavramları: İnfaz; mahkemelerce verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesidir. İnfaz hukuku ise; ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren bağımsız bir hukuk dalıdır. İnfaz, ceza davasıyla ilgisi bulunmayan ama hükmün bir devamı olması sebebiyle ceza hukuku …