aöf doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi özetleri;

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 1. ÜNİTE- Doğal Kaynaklar Çevre ve Ekonomi Kavramsal Çerçeve : Doğal kaynaklarla çevre içiçe olması, boyutlarının derinliği, kapsamının sınırlarının belirsizliği, özellikleri, sınıflandırılması, sorunları ise farklı disiplinlerde farklı anlamlar yüklemelerine bağlı olarak geniş bir tanımlama yapılmıştır. Çevrenin Tanımı Boyutları ve Kapsamı Çevre bilimciler tarafından kullanılan anlamıyla hava, su, toprağın üzerinde ve …

ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKIŞ VE NEDENLERİ 2 ÜNİTE Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı: Çevre ve ekonomi arasındaki karşılıklı ve birbirine bağlı ilişkiler yeni olmayıp insanın doğal çevresi ile olan ilişkisinin başladığı günden bu yana vardır. İnsan doğadan ve doğal kaynaklardan sürekli yararlanmış, kullanmış ve işlemiş, sahip olduğu bilgi tecrübe ve teknolojik ilerlemeye bağlı olarak doğaya hakim …