aöf din ve toplum bahar dönemi ders özetleri;

*İNSAN İNSANIN KURDUDUR SÖZÜ HOBBES’A AİTTİR. BU SÖZ DÜŞMANLIĞI İÇERİR. *J.J. ROUSSEAU’NUN DOĞA DURUMUNU VURGULADIĞI ESERİ TOPLUM SÖZLEŞMESİ VE İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI. *SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜNDE “DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ”NE  SOSYOLOJİK KURUMLAR ADI VERİLİR. *MARKSİST LİTERATÜRDE EKONOMİ VE DİN ARASINDAKİ BELİRLENİMİN KÜÇÜMSENMİŞ OLDUĞUNU SAVUNARAK ELEŞTİREN WEBER. *LOUİS ALTHUSSER, MARX’IN ALT YAPI ÜST YAPI EKSENİNE ÜÇÜNCÜ BOYUT OLARAK İDEOLOJİYİ …