AÖF DERS NOTLARI;

BÜRO TEKNOLOJİLERİ VİZE NOTLARI ***Bir mesleğin icrası için kurulan bürolar: Mimarlık, avukatlık, noterlik, müşavirlik, mühendislik büroları. ***Özel sektöre ait bürolar: Genel olarak kamu hizmetlerinin görüldüğü bürolardır. ( Vergi dairesi, Trafik şubesi, Nüfus dairesi ). *Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar: Vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlara ait bürolardır ( Tema vakfı, Türk eğitim …

MOBİL TEKNOLOJİLER Kökeni 1480-90 yıllarına dayanır. Latince möbilis kelimesinden türetilmiştir. Kolay hareket ettirilebilme becerisini tanımlayan bir sıfattır. Yeni teknolojik girişimlere yaptığı başarılı yatırımlarla bilinen Mary Meeker’dır. Akıllı telefonlar ve tabletler başta olmak üzere mobil teknolojinin yaygınlaşmasının ana nedeni; bireylere sağladığı yerden ve zamandan bağımsız anında işlem yapabilme yeteneğidir. Tabletler ,iş dünyasının üretkenlik, yaratıcılık ve devamlılık …

BİREY VE DAVRANIŞ ÜNİTE STRES VE SAĞLIK PSİKOLOJİSİ STRESİN AŞAMALARI alarm aşamasında bireyin otonom sinir sistemi acil duruma ilişkin olarak harekete geçerek salgı bezlerini uyarırr. Birey tüm bu Şzyolojik değişimler sonucu ya olaylarla mücadele edecek ya da kaçarak kendini koruyacaktır. direnç aşamasıdır. Bu aşamada alarm tepkisi ortadan kalkarak vücut stres yaratan duruma bir şekilde uyum …

İng 4.sınıflar içindir. I was varsa………………………..?cvp=wondering sorudaki paragrafta match(maç) varsa……cvp=excited sorudaki paragrafta snakes(yılanlar)varsa……….cvp=scary ——-scary-ing=olmaz…..yani ing almaz I’m Sure..VE .wouldn’t varsa……….cvp= can’t be I get frustat(ed) when ı try toread maps.I find them confus(ing) ….burada ed mi gelcek yoksa ing mi gelecek diye karıştıran arkadaşlar için söylğyorum sonunda -ed genelde cümlenin ortasında -ing ise cümlenin sonundaki …

OFİS YAZILIMLARI SUNU PROGRAMLARI SUNU PROGRAMLARI:Sunu programlarıyla herhangi bir konuda etkileşimli sunular hazırlanabilir ve bu sunular , kullanıcının kontrolünde yada kendi kendine çalışan slayt gösterileri olarak sunulabilir.Microsoft firmasının ürünü Microsoft Office paketindeki PowerPoint programı yada SunMicrosystems firmasının OpenOffice adlı ücretsiz program paketindeki Impress programı, yaygın olarak kullanılan sunu programlarıdır. Başlık Çubuğu: Üzerinde çalışılan sununun adı …

ÜNİTE 1 Çalışan insanların yaşamının önemli bir bölümü bürolarda geçmektedir. Belki siz de bir büroda çalışmaktasınız ya da ilerde çalışıyor olacaksınız. Bankada para çekme-yatırma işine bakan, Tedaşta elektrik ücretini ödediğiniz kişi vb. personeller bürolarda işlerini yapmaktadır. Büro Nedir? Çalışanların iş hayatında yaygın olarak kullandığı mekânlar ya da en geniş anlamıyla bir organizasyona ait işlerin, faaliyetlerin …

Modern anlamda sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi 18.yy olarak ifade edilir. KÖLECİ TOPLUM DÜZENİ: İlkel topluluklardan sonra oluşan ve iktisadi faaliyetlerin emek unsurunun köleler tarafından yerine getirdiği toplum düzenine denir. FEODALİTE: Mülkiyet ve egemenliğin birbirine katıldığı siyasal iktidar ile ekonomik iktidarın aynı kişide birleştiği ve dönemin üretim yapısı kadar yönetim yapısını da ifade eden kavramdır. …

SOSYAL POLİTİKA: Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütününe SOSYAL POLİTİKA denir.  DAR ANLAMDA SOSYAL POLİTİKA: Sanayi devriminin ortaya çıkardığı kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve emeği sermayeye karşı korumak ve bu yolla toplumdaki sınıf çalışmalarını önleyerek toplumun ve devletin varlığını sürdürmesini sağlamaya yönelik uygulamalara DAR ANLAMDA SOSYAL POLİTİKA denir. …

ÜNİTE : 1    (STRATEJİ ve GÜVENLİK KAVRAMLARI)         STRATEJİ ve GÜVENLİK + Dar anlamda STRATEJİ : Askeri amaçlı kuvvetlerin kullanılmasdır. + Geniş anlamda STRATEJİ ise, Bir ulusun siyasi amaçlara ulaşması için ulaşılabilecek tüm aynaklarını kullanmasıdır + Genel, yüksek ve ulusal strateji milleti siyasi, ekonomik, askeri, psikolojik kaynakları savai-barış zamanında yönlenriecek bilim, sanattır. + Stratejik çalışmalar anahtar …

  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI                          Ø Toplum içerisinde bireylerin çıkar çatışmalarını uzlaştırmak, birbirleriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenlemek ve böylece toplum düzenini sağlamak ve sürdürmek amacıyla getirilmiş kurallara, toplumsal davranış kuralları (sosyal düzen kuralları ya da toplumsal hayatı düzenleyen kurallar )denir. Ø SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR: Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar din, ahlak, görgü, örf ve adet …

İŞLEM DÖNGÜLERİ VE DENETİMİ  İşlem Döngüsü Yaklaşımı Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları incelemek yerine bölümlere ayırarak yürütmesidir. Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve finansal tablolarda sunumuna yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu …

HUKUK, SUÇ VE TOPLUM Toplumsal yaşama yön veren kurallar ve değerler eğitim süreci ile kazanılır ve yaşatılır. Eğitim süreci ile yeni nesillere aktarılan ve hukuk sistemi ile yazılı kurallar bütününe dönüştürülen bu kuralların ve bu kurallara yön veren ilkelerin üzerinde durmak hukuk, eğitim ve suç olgularının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Değerler; Değerler bir toplum ya …

Sosyolojiye Giriş – Kültür Ve Toplum Kültür Nedir? Ünlü kültür kuramcısı Raymond Williams kültür terimine dair 164 yazılı farklı tanım olduğunu belirtmiştir.Birçok yaklaşım ve çok sayıda tanım olmasına karşın Parekh ‘’ Kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi veya bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inanç ve …

SOSYAL DIŞLANMA –AYRIMCILIK Sosyal Dışlanma Tanımları: 1-Sivil,siyasi,ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma. 2-Toplumla bireyin bütünleşmesini sağlayan sosyal ekonomik siyasi sistemlerin tümünden kısmen ya da tamamen yoksun olma dinamik sürecidir. 3-Belirli bireylerin-grupların  yapısal-kişisel nedenlere mekânsal olmasa da sosyal katılım anlamında-tamamen-kısmen toplum dışında kalmaları ve üretim tüketim tasarruf siyasi ve sosyal eylemlere katılamamalarıdır. Sosyal dışlanma kavramı …

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK • Bu kavramların dönüm noktası, 1789 Fransız devrimi ve Kapitalist toplumlardır. Farklılaşma : • İnsanlar ve gruplar arasında fiziksel, biyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel ve Sosyal bir çok farklılık bulunmaktadır. İmtiyaz : • Toplumda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılır. Tarih İçinde Tabakalaşma …

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması II: İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler: Amerika, Afrika, Avrupa’daki İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Denetim Mekanizmaları: ***Amerika kıtasında kurulan sisteme İnter-Amerikan insan hakları sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır: Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu Şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İNSAN HAKLARININ AMERİKA …