aöf çevre kentleşme;

5.ÜNİTE KENTLESME KONUT POLİTİKALARI ÖNEMLİ BİLGİLER *İstanbul’da 1855 yılında kurulan ilk belediye örgütünden sonra Galata ve Beyoğlu semtlerinde yaşayanlara kamu hizmeti götürmek amacıyla bir tür ilçe belediyesi kurulmuştur. “Şehremaneti” ne bağlı olarak kurulan bu “Altıncı Daire-i Belediye’nin” kendisine ait personeli ve özel gelir kaynakları vardı. Beledi¬ye başkanı ile belediye meclis üyeleri “Daire-i Belediye Meclisi” atama …